Joomla Slide Menu by DART Creations
Prima Pagina >> Noutati >> Contractul nou cu Bechtel.
Contractul nou cu Bechtel.
Scris de Iacob Sergiu   
Vineri, 14 Octombrie 2011 10:33

Contract nou Bechtel pentru Autostrada Transilvania.In urma modificarii contractului cu americanii de la Bechtel acestia au afirmat ca sunt: ”deplini angaja?i în a întreprinde toate ac?iunile necesare care permit reînceperea lucr?rilor ?i finalizarea acestor dou? sec?iuni ale autostr?zii”, adica tronsoanele Campia Turzii – Cluj Vest si Suplacu de Barcau – Bors.


Declaratia reprezentantilor Bechtel:

    Intr-un comunicat de presa al companiei americane Bechtel a fost declarate urmatoarele: "Guvernul a aprobat, de curând, modificarea acordului s?u cu Bechtel, în urma unor negocieri ample derulate în ultimele câteva luni. În concordan?? cu acordul actual, compania Bechtel va finaliza lucr?rile pe care le-am început în dou? sec?iuni ale autostr?zii, iar sec?iunea r?mas? de 302 de kilometri va fi exclus? din obiectul contractului f?r? niciun cost imputat Guvernului României. Acordul actualizat permite Ministerului Transporturilor s? caute surse alternative de finan?are în vederea respect?rii cerin?elor de finan?are pentru restul proiectului, în timp ce Bechtel se va concentra pe livrarea ?i finalizarea celor dou? sec?iuni pe care le-am început".

    Reprezentantii Bechtel au afirmat ca apreciaza: ”dorin?a Ministerului Transporturilor de a utiliza posibilit??ile financiare ale UE, precum ?i alte astfel de posibilit??i care pot fi disponibile la momentul actual pentru acest proiect".

Bechtel sare in aparare lui Adrian Nastase.

    Fiindca Adrian Nastase era premier cand a fost semnat contractul initial cu Bechtel, este acum in centrul unor acuzatii pentru contractul deloc avantajos pentru Romania. Premierul Emil boc il blameaza pe fostul premier Adrian Nastase fiindca el a fost responsabil fiindca americanii de la Bechtel au renuntat la constructia a peste 302 km autostrada.

    Emil Boc a afirmat urmatoarele: „Vreau s? ?ti?i c? prin negociere sau prin renegocierea contractului încheiat în 2004 de c?tre Adrian N?stase s-au economisit ?ase miliarde de euro la bugetul de stat, pentru c? banii pentru Bechtel sunt de la bugetul de stat, nu sunt bani din fondurile europene sau din alt? parte. ?ase miliarde de euro s-au economisit de la bugetul de stat”.

    In comunicatul de presa al Bechtel a fost precizat ca: "Este regretabil faptul c? Bechtel ?i diferi?i oficiali români au continuat s? fie obiectul unei critici publice eronate ?i injuste în leg?tur? cu acest contract (cel privind Autostrada Transilvania - n.r.) (...) În decursul anilor, am lucrat împreun? cu Guvernul de la momentul respectiv, indiferent de apartenen?a politic? a acestuia. Bechtel ?i-a desf??urat în permanen?? activitatea în conformitate cu cele mai riguroase standarde etice. Orice sugestii care ar indica o situa?ie contrar? sunt nefondate în totalitate ?i submineaz? interesele profesionale ale tuturor celor care lucreaz? la îmbun?t??irea infrastructurii din România prin Autostrada Transilvania".

    Noul contract prevede continuarea constructiei pe Autostrada Transilvania la un pret de 6.9 milioane euro/km. Cele doua tronsoane pe care va continua Bechtel lucrarile reprezinta 118 kilometri din totalul de 415 km ai autostrazii Transilvania.


 

Inregistrare

Atentie: In campul "Utilizator" nu se accepta spatii.