Joomla Slide Menu by DART Creations
Prima Pagina >> Taxa Auto >> Noua tax? auto, d? b?t?i de cap guvernului
Noua tax? auto, d? b?t?i de cap guvernului
Scris de Iacob Sergiu   
Vineri, 06 Februarie 2009 13:36
vwgolftraficCu toate c? are timp pân? în aprilie pentru a stabili noua formul? a taxei auto care s? fie în concordan?? cu normele CE, Executivul nu reu?e?te s? se pun? de acord asupra formei în care aceast? taxa auto va fi aplicat? astfel încât s? aduc? mai mul?i bani de la buget dar în acela?i timp s? fie ?i agreat? de Comisia European?.

Una dintre propuneri îi apar?ine ministrului mediului, Nicolae Nemirschi care vede ca optim? aplicarea unei taxe de mediu anuale, propunere întâmpinat? cu rezerve de institu?iile statului. Pe de alt? parte, cresc presiunile din partea produc?torului autohton Dacia, care ar agrea mai degrab? o cre?tere constant? a taxei de prim? înmatriculare pentru ma?inile second-hand în verme ce Ministerul Transporturilor ar prefera aplicarea taxei în func?ie de gradul de poluare al ma?inii înmatriculate.

La sfâr?itul anului trecut România a fost aten?ionat? oficial de c?tre Comisia European? care cerea modificarea imediat? a taxei de prim? înmatriculare. Cel pu?in pân? la solu?ionarea acestei probleme, importatorii de ma?ini second-hand r?mân în a?teptare aten?ionând îns? asupra pericolului pr?bu?irii pie?ei auto autohtone în condi?iile nivelului de taxare actual.

 

Inregistrare

Atentie: In campul "Utilizator" nu se accepta spatii.